EAS Notification

Eesti Keel:

Eesmärk – TravelUnion PaaS arendamine
Tulemus – Tarkvaraplatvormi edasine arendamine, Töötajate värbamine, Reklaam
Fondi nimetus – Euroopa Regionaalarengu Fond
– 02.11.2017 to 01.11.2018
Projekti maksumus – 19 674,00€
Toetuse summa – 14 674,00€

English:

Project description – TravelUnion PaaS
Purpose – TravelUnion development
The result – Further development of the software platform, Recruitment of employees, Advertising
Name of the fund – European Regional Development Fund
Project Period – 02.11.2017 to 01.11.2018
Project cost – 19 674,00€
Amount of support – 14 694,00€

EU_Regional_Development_Fund_horizontal
EAS TravelUnion